NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 BIZ ONDERNEMERSVERENIGING BURGWALLEN 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022
BIZ ONDERNEMERSVERENIGING BURGWALLEN 

Beste ondernemers,

In de nieuwsbrief informeert het bestuur van de BIZ Burgwallen u regelmatig over zaken die ondernemers in het BIZ Burgwallen-gebied aangaan. In deze nieuwsbrief van november 2022 worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Vervoer over water
 • Gratis verduurzamingsscan
 • ISA hosts gaan van start
 • Agressietraining KHN
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Gedragscampagne onder ondernemers
 • Sociale media
VERVOER OVER WATER
Als BIZ Burgwallen werken wij met de vier omliggende BIZ-en uit de buurt samen onder de noemer ‘Oude Stadshart’. Zoals eerder met u besproken, zijn wij druk bezig geweest om vervoer over water mogelijk te maken. Het gaat daarbij om het aanvoeren van (horeca)leveranties en het afvoeren van afval.Sinds oktober is dit project in een klein comité – met zo’n 20 aangesloten ondernemers – gestart. Momenteel zitten er nog veel kinderziektes in het proces. Als het proces soepel loopt, wordt ook u benaderd en nader geïnformeerd over deze proef.Voor meer informatie over deze proef, kijk op deze website.
GRATIS VERDUURZAMINGSSCAN
De energieprijzen stijgen. Daar wordt u als ondernemer ook mee geconfronteerd. Gemeente Amsterdam heeft veel geld uitgetrokken om u als ondernemer te helpen met verduurzamen. Zij hebben een overzichtelijk en gedetailleerd energieadvies en -begeleidingstraject vormgegeven. Dit traject houdt in dat u als ondernemer bezoek krijgt van een energieadviseur. Deze adviseur komt op locatie kijken en geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor u om te verduurzamen. Voor u is dit een kosteloos energieadviestraject. Indien gewenst kunnen ze ook begeleiding bieden bij het implementeren van de voorgestelde maatregelen.Dit energieadvies is zeer uitgebreid en zeer overzichtelijk. Na het bezoek op locatie wordt er een online dashboard vormgegeven waar voor u exact inzichtelijk is welke maatregelen u kunt treffen, wat de besparing is, welke kosten eraan verboden zijn en wat de terugverdientijd dus is. Het is dus uitermate concreet.U kunt hier de presentatie downloaden waarin inzichtelijk is hoe het dashboard eruitziet. Ook staan in deze presentatie de contactgegevens mocht u interesse hebben om zo’n traject gratis te gaan doorlopen.Voorbeeld van hoe verduurzamingsmaatregelen zichtbaar zijn in het online dashboard, ziet u hieronder.
ISA SECURITY HOSTS GAAN VAN START
Geïnspireerd door het Leidseplein zijn wij zo’n 1,5 jaar bezig geweest om ook in onze buurt – het Oude Stadshart – ISA Security hosts ingezet te krijgen. Deze hosts lopen rond in het gebied en spreken mensen aan op ongewenst/ onaangepast gedrag. En goed nieuws…! Inmiddels is ook de burgemeester akkoord, wat betekent dat deze pilot zeer binnenkort van start zal gaan. We zijn momenteel druk bezig om dit rond te krijgen en alle details door te spreken. U krijgt hierover op een later moment een aparte, gedetailleerde mail van de straatmanager.Wat wij nu al weten, is dat het gaat om drie koppels (dus 6 personen) die op vrijdag en zaterdagnacht van 21:00 – 05:00 uur door het pilotgebied gaan lopen. Een kaartje van het exacte gebied wordt nog met ons gedeeld. De duur van de pilot is in eerste instantie voor zes maanden. Over de exacte werkwijze, hun takenpakket etc. wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
GRATIS AGRESSIETRAINING 
Steeds vaker hebben ondernemers en werknemers in het Oude Stadshart te maken met agressie en ongewenst gedrag. Om die reden hebben wij een maatwerk training vormgegeven die aansluit bij de problematiek uit de buurt. Denk hierbij aan omgang met:

 • mensen die alcohol en of drugs hebben gebruikt
 • straatdealers / criminele jongeren (illegalen)
 • verwarde personen
 • handhavers
 • bewoners die een klacht hebben
 • agressieve gasten

De trainer geeft u inzichten in hoe u deze groepen het beste kunt benaderen om te voorkomen dat er escalaties ontstaan. In deze training leert u en leren uw medewerkers adequaat te reageren en bouw je aan jouw zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid.

Voor meer informatie over de training en om u aan te melden, klik dan op deze website.

GEDRAGSCAMPAGNE
In het Oude Stadshart worden gesprekken georganiseerd tussen ondernemers en bewoners. Deze gesprekken worden ook wel de ‘Stadshart Top’ genoemd. Tijdens deze gesprekken hebben we het over gemene delers. Zo is o.a. het onaangepaste gedrag van bezoekers ter sprake gekomen. Enige tijd geleden is het idee ontstaan om zélf een campagne te ontwikkelen. Een campagne die bewoners en ondernemers ook zelf op kunnen hangen. Bijvoorbeeld op de spiegels in de toiletten, op bierviltjes etc.Daar zijn een aantal bewoners en ondernemers actief mee aan de slag gegaan. Er zijn campagneuitingen ontworpen en deze zijn ook op effectiviteit gemeten. Op basis van de effectiviteitsmetingen wordt momenteel de lancering van de campagne voorbereid. Hierover dus snel meer! 
NIEUWJAARSRECEPTIE
Het jaar is bijna ten einde. Om het nieuwe jaar gezamenlijk goed in te luiden, gaat de BIZ begin 2023 een nieuwjaarsreceptie organiseren. U ontvangt van ons binnenkort de uitnodiging. Wij hopen dat u daar in grote getalen aanwezig zult zijn, om gezamenlijk de proosten op onze mooie buurt en een voorspoedig jaar! Wordt vervolgd…
SOCIAL MEDIA 
Ons bereik via social media wordt elke dag groter! Inmiddels telt onze Facebookpagina meer dan 1750 volgers. Onderdelen die wij o.a. op Facebook en Instagram posten zijn ‘Dagboek van de Wallen’ en ‘People of the Red Light District’. Op deze manier proberen wij de buurt een gezicht te geven en leren we elkaar beter kennen en waarderen.Wij zijn altijd op zoek naar leuke, interessante mensen uit de buurt met markante en/of interessante verhalen. Bent of kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet en geïnterviewd wil worden voor het ‘Dagboek van de Wallen’ of ‘People of the Red Light District? Laat het ons dan weten via info@burgwallen.nl.
BIZ BURGWALLEN – VOOR ALLE ONDERNEMERS
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@burgwallen.nl. Ook kunt u actuele en relevante informatie vinden op onze website, op onze Facebook-account en op onze Insta-account.