Doelstellingen

Met ingang van 1 januari 2020 behartigt de BIZ alle materiële en immateriële belangen van ondernemers in het gebied voor een periode van 5 jaar.

De BIZ Burgwallen bestaat uit de volgende straten en grachten: Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Voorburgwal en het Oudekerksplein, inclusief de zijstraten en zijstegen. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Prins Hendrikkade en aan de zuidkant door de Damstraat, de Oude Doelenstraat en de Oude Hoogstraat.

De BIZ Burgwallen staat voor:

  • Een representatief, schoon en verzorgd gebied met een aangenaam verblijfsklimaat  
  • Goed imago bij het publiek  
  • Een politiebureau in het gebied  
  • Sfeerverlichting tijdens de feestdagen  
  • Betere (gescheiden) afvalinzameling  
  • Verbeteren onderlinge relatie ondernemers  
  • Verbeteren vindbaarheid, bereikbaarheid en ontsluiting door middel van hightech bewegwijzering en crowdmanagement  
  • Behouden en uitbreiden van diversiteit in branchering, met name voor wat betreft de erotisch en seks gerelateerde functies  
  • Zorgen voor een goede informatievoorziening en belangenbehartiging  
  • Het zijn van een representatieve vertegenwoordiger van de ondernemers naar alle relevante stakeholders, instanties en overheid