Over de buurt

Geschiedenis van de Wallen

Het gebied

Vóór 1385 werd Amsterdam in het westen afgeschermd met een gracht, wat nu de Nieuwezijds Voorburgwal wordt genoemd, met daarbuiten een aarden wal en in het oosten eveneens met een gracht die naderhand de Oudezijds Voorburgwal is gaan heten. Omstreeks 1385 werden daarbuiten nieuwe grachten met wallen aangelegd: de Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat) in het westen en de Oudezijds Achterburgwal in het oosten. Zo is het gebied ontstaan dat we nu kennen als ‘de Wallen’.

De Wallen liggen in het oudste deel van Amsterdam. De Oude Kerk, het oudste nog bestaande gebouw van de stad, en de Warmoesstraat dateren van de 13e eeuw.

Tot 1578 werd het gebied Oudezijde gekenmerkt door de vele kloosters die er zich bevonden. Na de
Alteratie kregen de kloosters van het nieuwe, overwegend calvinistische stadsbestuur andere
bestemmingen zoals weeshuis of tuchthuis.

Prostitutie

Van oudsher is Amsterdam een handelsstad met een grote haven. Al in de 14e en 15e eeuw zwierven zeelieden die wachtten op het vertrek van hun schip rond op De Wallen. Op zoek naar vermaak kwamen zij in aanraking met bier en vrouwen: beiden waren ruimschoots beschikbaar in de kroegen en herbergen.

In een vroeg stadium vond in het iets ruimer genomen gebied ‘Oudezijde’ al prostitutie plaats, waarschijnlijk nog niet exact in de straten waar zich vandaag de dag de raambordelen bevinden. Sindsdien is de prostitutie er altijd geweest. Vanaf de 15e eeuw of eerder zijn bordelen en andere prostitutiegelegenheden in ieder geval te vinden in het gebied ‘Oudezijde’ in de oude binnenstad van Amsterdam, maar ook in andere stadsdelen. Sinds 1578 wordt in Amsterdam regelmatige hoererij of facilitering daarvan strafbaar gesteld, verboden of verjaagd. 

Prostitutie wordt tegenwoordig beschouwd als een officieel beroep, wat betekent dat prostituees net zoals mensen in andere beroepen inkomstenbelasting moeten betalen en regels en wetgeving moeten volgen.