Reactie Brugemeester inspraak besluit vervroegen weekendsluitingstijd horeca Wallengebied

Op 24 maart 2023 ontving de BIZ een reactie van de burgemeester aangaande de vervroegde sluitingstuiden van horeca en ramen in het wallen gebied. Zie hieronder de reactie die naar de BIZ gestuurd is:

Reactiebrief op de inspraak sluitingstijden terras en inspraakreacties