WOO-verzoek besluitvorming bezoekersaantallen en maatregelen wallengebied

Op 12 september 2023 hebben wij als BIZ Burgwallen een WOO-verzoek gedaan om inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces rondom de aanvullende maatregelen op het wallengebied. De volledige brief is hier te lezen:

WOO-Verzoek besluitvomring bezoekersaantallen en maatregelen wallengebeid